Events

Events

GMINA BRODY
 
Promnitz Tour w Brodach – maj/czerwiec
Biesiada w Brodach - Brody (lipiec)
Koncert Muzyki Dawnej w Bieczu – lipiec/sierpień
 
GMINA BYTNICA 
 
Festyn Ruskich Pierogów - Budachów (3 sobota czerwca) 
Festiwal Kultury Łowieckiej - Bytnica (3 sobota sierpnia) 
Święto Pieczonego Ziemniaka - Dobrosułów (3 sobota września) 
 
GMINA GUBIN 
 
Bezpieczne Wakacje w gminie Gubin (1 weekend lipca)
Święto chleba – Chlebowo (lipiec-sierpień)
Dożynki Gminne (sierpień)  
 
GMINA JASIEŃ  
 
Rajd Spotkanie na „15 południku” - Budziechów (1 styczeń)
Rajd Jasieńska Wiosna - Jasień (marzec)
Dni Jasienia (czerwiec)
Festiwal Kultur Dawnych - Guzów (wrzesień)  
 
GMINA KROSNO ODRZAŃSKIE  
 
Święto Karpia – Osiecznica (zawsze 2 sobota sierpnia) 
Dożynki Gminne (sierpień) 
Powiatowe Święto Plonów (Dożynki Gminno-Powiatowe) (sierpień) 
Festiwal Jadwigensis - Krosno Odrzańskie (wrzesień) 
Turniej Rycerski o Pierścień Księżnej Jadwigi Śląskiej - Krosno Odrzańskie (wrzesień)   
 
GMINA LIPINKI ŁUŻYCKIE  
 
Festiwal Piosenki Biesiadnej - Lipinki Łużyckie (kwiecień)
Gminny Festyn Dożynkowy - Lipinki Łużyckie (sierpień)
Święto Pieczonego Ziemniaka - Lipinki Łużyckie (wrzesień) 
 
GMINA LUBSKO  
 
Festiwal Mundurowo Na Ludowo - Górzyn (maj)
Dni Lubska (maj)
Lubuskie Prezentacje Wokalne Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Lubsku (lipiec)
Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej w Lubsku (sierpień)  
 
GMINA ŁĘKNICA 
 
Koncert Noworoczny - Łęknica (styczeń)
Festyn Zimowych Świateł w Parku Mużakowskim – Łęknica (luty/marzec)
Dni Łęknicy (maj)
Święto Parku Mużakowskiego (maj)/Święto Produktów Regionalnych (maj)
Lubusko-Saksoński Rajd Rowerowy po Łuku Mużakowa (wrzesień)
Dzień Geotopu - Łęknica (październik)
Biegi Mużakowskie - Łęknica (październik) 
 
GMINA MASZEWO     
 
Festyn Nocy Świętojańskiej – Połęcko (czerwiec)  
 
GMINA TRZEBIEL  
 
Dni Trzebiela (czerwiec)/Dzień Młodego Lidera w Trzebielu (czerwiec)
Polsko-Niemieckie Święto Mostu - Siedlec/Zelz (wrzesień)  
 
GMINA TUPLICE 
 
Dni Tuplic (lipiec)
Dzień Dziecka w Drzeniowie (czerwiec)
VR Panoramen
 • ???: BRODYBRODY
 • ???: BYTNICABYTNICA
 • ???: GUBINGUBIN
 • ???: JASIEŃJASIEŃ
 • ???: KROSNO ODRZAŃSKIEKROSNO ODRZAŃSKIE
 • ???: LIPINKI ŁUŻYCKIELIPINKI ŁUŻYCKIE
 • ???: LUBSKOLUBSKO
 • ???: ŁĘKNICAŁĘKNICA
 • ???: MASZEWOMASZEWO
 • ???: TRZEBIELTRZEBIEL
 • ???: TUPLICETUPLICE

Plan Deines Ausflugs

 • Mangel an gemeinsamen Objekten.
???: Zieloni ???: Zieloni
.
???: Szlak 15 południka