LGD Grupa Łużycka

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka"

 • Autor: LGD Grupa Łużycka

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka"

Ilustracja do informacji: Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka"
 
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka” powstało w 2007 roku. Do głównych zadań Stowarzyszenia należy prowadzenie działań na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych oraz rozwoju obszarów wiejskich. Naszym beneficjentom oferujemy doradztwo, warsztaty, szkolenia oraz spotkania aktywizujące. Organizujemy również imprezy kulturalne, wydajemy publikacje, a raz w miesiącu newsletter. 
 
Podejmujemy inicjatywy i działania mające na celu rozwój naszego obszaru w oparciu o lokalne zasoby i dziedzictwo. Chcemy być wsparciem dla lokalnej społeczności. Prowadzimy nabory wniosków w ramach działań: małe projekty, odnowa i rozój wsi, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz różnicowanie w kierunku działlności nierolniczej,
 
Zrzeszamy organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, gminy: Brody, Gubin, Jasień, Lipinki Łużyckie, Lubsko, Łęknica, Trzebiel, Tuplice. Łączymy pokolenia, kierując nasze działania do osób w każdym wieku. 
Wirtualne panoramy
 • Baner: BRODYBRODY
 • Baner: BYTNICABYTNICA
 • Baner: GUBINGUBIN
 • Baner: JASIEŃJASIEŃ
 • Baner: KROSNO ODRZAŃSKIEKROSNO ODRZAŃSKIE
 • Baner: LIPINKI ŁUŻYCKIELIPINKI ŁUŻYCKIE
 • Baner: LUBSKOLUBSKO
 • Baner: ŁĘKNICAŁĘKNICA
 • Baner: MASZEWOMASZEWO
 • Baner: TRZEBIELTRZEBIEL
 • Baner: TUPLICETUPLICE

Plan Twojej wycieczki

 • Brak dodanych obiektów.
Logo: Zieloni Logo: Zieloni
.
Baner: Szlak 15 południka