Gmina Gubin

 • Autor: LGD Grupa Łużycka

Gmina Gubin

 
Gmina Gubin z powierzchnią 380 km² jest największą gminą województwa lubuskiego, zajmując 2,72% powierzchni województwa. Położenie gminy jest niezwykle korzystne: w centrum znajduje się ponad 16 000. Gubin z położonym, po prawej stronie granicy blisko 17 000. Guben, w odległości 30 km znajduje się ponad 100 000. Cottbus, będący powiatem grodzkim. Około 95% terenu stanowi teren płaski. Teren pagórkowaty występuje na wschodzie gminy na granicy z gminą Bobrowice.
 
Tereny zalesione stanowią 21.737 ha, tj. 57,2% powierzchni, z czego lasy do 40 lat stanowią 40,2 % ogółu lasów, natomiast tereny uprawne 12.283 ha, tj. 33% powierzchni gminy. Na terenie gminy występują rzeki: Odra, Nysa Łużycka, Lubsza, Młynna, Golec, Budoradzanka, Steknik, Kolna (Werdawa), Ilna, Kanały Ładzica. Łączna długość cieków wodnych, z wyłączeniem odry i Nysy Łużyckiej, wynosi 118,48 km. Największe zbiorniki wodne na terenie gminy to jezioro Borek i Głębno (zw. Głębokim). Pozostałe zbiorniki są to typowe jeziora i stawy leśne oraz stawy hodowlane. Ogólnie na terenie gminy jest 13 stawów hodowlanych o łącznej powierzchni 88 ha. 
 
Urząd Gminy Gubin                          
ul. Obrońców Pokoju 20 (parter, I i II piętro)
66-620 Gubin
e-mail: urzad~@~gminagubin~.~pl 
tel. 68 359 16 40
www.gminagubin.pl
Wirtualne panoramy
 • Baner: BRODYBRODY
 • Baner: BYTNICABYTNICA
 • Baner: GUBINGUBIN
 • Baner: JASIEŃJASIEŃ
 • Baner: KROSNO ODRZAŃSKIEKROSNO ODRZAŃSKIE
 • Baner: LIPINKI ŁUŻYCKIELIPINKI ŁUŻYCKIE
 • Baner: LUBSKOLUBSKO
 • Baner: ŁĘKNICAŁĘKNICA
 • Baner: MASZEWOMASZEWO
 • Baner: TRZEBIELTRZEBIEL
 • Baner: TUPLICETUPLICE

Plan Twojej wycieczki

 • Brak dodanych obiektów.
Logo: Zieloni Logo: Zieloni
.
Baner: Szlak 15 południka